DÉLKA ŽIVOTA

VE VOLNÉ

PŘÍRODĚ

Roman Polách – Délka života ve volné přírodě

Ve své druhé básnické knize Délka života ve volné přírodě se Roman Polách oproti debutu (Náhlý vítr, který je ti svědkem, Protimluv 2014) postupně uvolňuje ze sebereflexivního ohledávání vlastní existence k tematické i imaginativní extenzívnosti. Proto se vedle ustálených motivů, jakými jsou například prudký vítr a čím dál více se rozšiřující svět zvířat, v nových básních objevuje především společně s postupně bující obrazností společensko-kritický podtón. Jeho prizmatem Polách vnímá nemožnost být ve světě práce a všeobecného růstu s nejbližšími a vidí marnivou suverenitu divoké noci naší doby uprostřed všeho živého.

Autor o knize pro literární server H7O napsal:

„Název, myslím, tak nějak vypovídá o tom, co mě dlouhodobě zajímá: naše koexistence s přírodou, naše vnímání přírody skrze techniku a naše vnímání techniky prostřednictvím přírody, ale taky (ne)možnost člověka plně se rozvinout uprostřed všeobecného růstu a všudypřítomné práce. Dost se taky rozvolnila moje poetika, pokusil jsem se po svém uchopit surrealismus a propojit jej s věcností a sebereflexivitou.“

Kniha na webu Databáze knih: zde

Kniha na webu Good reads: zde

Nakladatelské informace:

Vydalo nakladatelství Graphic House v edici Landek
Vyšlo v nákladu 200 ks
S použitím ilustrací Jana Slováka
Grafická úprava Ivo Kaleta
Vytištěno na papíře Holman Book Cream a Modigliani
V Ostravě 2021
60 stran

Cena: 150 kč + případně poštovné

Knihu si lze rovněž objednat přes emailový kontakt s autorem (v případě, že byste chtěli autorský podpis a věnování). Kontakt naleznete zde.

Délka života ve volné přírodě

PDF náhled

Pokud se nezobrazí, refreshujte stránku.

Roman Polách Délka života ve volné přírodě
Ve své druhé básnické knize se Roman Polách oproti debutu (Náhlý vítr, který je ti svědkem, Protimluv 2014) postupně uvolňuje ze sebereflexivního ohledávání vlastní existence k tematické i imaginativní extenzívnosti – vedle ustálených motivů, jakým je například prudký vítr a čím dál více se rozšiřující svět zvířat, se v nových básních objevuje především společně s postupně bující obrazností společensko-kritický podtón, jehož prizmatem Polách vnímá nemožnost být ve světě práce a všeobecného růstu s nejbližšími a vidí marnivou suverenitu divoké noci naší doby uprostřed všeho živého.

Nakladatelské informace:

Vydalo nakladatelství Graphic House v edici Landek Vyšlo v nákladu 200 ks S použitím ilustrací Jana Slováka Grafická úprava Ivo Kaleta Vytištěno na papíře Holman Book Cream a Modigliani V Ostravě 2021 60 stran Cena: 150 kč + případně poštovné