Roman Polách

DÉLKA ŽIVOTA

VE VOLNÉ

PŘÍRODĚ

V básnické knize Délka života ve volné přírodě se Roman Polách oproti debutu (Náhlý vítr, který je ti svědkem, Protimluv 2014) postupně uvolňuje ze sebereflexivního ohledávání vlastní existence k tematické i imaginativní extenzívnosti – vedle ustálených motivů, jakým je například prudký vítr a čím dál více se rozšiřující svět zvířat, se v nových básních objevuje především společně s postupně bující obrazností společensko-kritický podtón, jehož prizmatem Polách vnímá nemožnost být ve světě práce a všeobecného růstu s nejbližšími a vidí marnivou suverenitu divoké noci naší doby uprostřed všeho živého.

V básnické knize Délka života ve volné přírodě se Roman Polách oproti debutu (Náhlý vítr, který je ti svědkem, Protimluv 2014) postupně uvolňuje ze sebereflexivního ohledávání vlastní existence k tematické i imaginativní extenzívnosti – vedle ustálených motivů, jakým je například prudký vítr a čím dál více se rozšiřující svět zvířat, se v nových básních objevuje především společně s postupně bující obrazností společensko-kritický podtón, jehož prizmatem Polách vnímá nemožnost být ve světě práce a všeobecného růstu s nejbližšími a vidí marnivou suverenitu divoké noci naší doby uprostřed všeho živého.